แม่กำปอง

1 มี.ค 2562      1437 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อ

ที่ตั้ง

ลักษณะ

โทรศัพท์

ราคา (บาท)

บ้านพักลุงปุ๊ด & ป้าเป็ง

หมู่บ้านแม่กำปอง

โฮมสเตย์

08-8547-4545

650

สำราญชน โฮมสเตย์

หมู่บ้านแม่กำปอง

โฮมสเตย์

097-950-3799

600 - 1400

บ้านสายชล

หมู่บ้านแม่กำปอง

โฮมสเตย์

06-2298-9556

450 - 550

ไชยพล โฮมสเตย์

หมู่บ้านแม่กำปอง

โฮมสเตย์

082-760-8079

550

ฮิมดอยโฮม

หมู่บ้านแม่กำปอง

โฮมสเตย์

095-448-3935

580

บ้านอัญชัน

หมู่บ้านแม่กำปอง

โฮมสเตย์

084-808-1088

500

บ้านอิงดอย

หมู่บ้านแม่กำปอง

โฮมสเตย์

062-298-9556

600 - 750

บ้านระเบียงดอย

หมู่บ้านแม่กำปอง

โฮมสเตย์

095-519-8050

600