เครื่องบิน

6 มี.ค 2561      973 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เครื่องบิน

ตารางโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเครื่องบิน

หน่วยงาน โทรศัพท์
บริษัทการบินไทย จำกัด
 • สำนักงานใหญ่
 • ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ดอนเมือง
 • สำนักงานหลานหลวง
 • สำนักงานเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า
 • ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • สอบถามตารางเที่ยวบิน

 • 0-2513-0121
 • 0-2535-2081-2
 • 0-2280-0060, 0-2628-2000
 • 0-5321-0210
 • 0-5327-0222
 • 1566
 • บริษัทบางกอกแอร์เวย์ จำกัด
 • สำนักงานใหญ่
 • สำนักงานเชียงใหม่

 • 0-2265-5555
 • 0-5328-1519, 0-5327-6176
 • บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด 1318
  บริษัทโอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ จำกัด
 • สำนักงานใหญ่
 • สำนักงานเชียงใหม่

 • 0-2267-3214-6
 • 0-5390-4334
 • บริษัทแอร์เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด
 • สำนักงานใหญ่

 • 0-2515-9999

 • แหล่งที่มา :