บุคลากร ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

6 มี.ค 2561      2220 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางสาววิริยา วชิรานุวัฒน์
เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาฯ

นางสาวจารุวรรณ ชัยมณี
เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาฯ

นายก่อพงษ์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาฯ

นางสาววัชราพร สุทธิสมบัติ
เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาฯ

นางสาวศรุติกานต์ เที่ยนไชย
เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาฯ

นางสาวกชกร นะวรรณ
เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาฯ

นางสาวสิรินทิพย์ วรรณะ
เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาฯ

นางสาวสกาวเดือน เตจ๊ะคง
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

นางสาววิรชา  ชูสมุทร
เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาฯ

นางสาวชลิภา วงษ์ไว
เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว


แหล่งที่มา :