ลูกจ้างประจำ

29 ก.ย. 2564      1850 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายวรวิทย์ ยุทธภิญโญ
พนักงานขับรถยนต์

นายทวีป สืบสงัด
ช่างไม้

นายศักรินทร์ อินต๊ะแสน
พนักงานขับรถยนต์

นายนันทพล ชาวเชื้อ
พนักงานธุรการ

นายไชยวัฒน์ ไชยมงคล
พนักงานบริการเอกสาร

นางแสงหล้า วิชัยคำ
พนักงานธุรการ


แหล่งที่มา :