ข้าราชการ

30 ก.ย. 2564      3384 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     ชำนาญการพิเศษ

          นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

      นายโชติวิทย์  ธิมาทาธีรโรจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

       นางสาวภาวิไล  ชลามาตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่


แหล่งที่มา :