รถโดยสาร

4 ก.ย. 2555      853 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

รถโดยสาร

ตารางโทรศัพท์ติดต่อรถโดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิด(ใหม่) กรุงเทพฯ

บริษัท ประเภทรถ โทรศัพท์ (02)
บริษัทขนส่ง จำกัด ปรับอากาศ VIP (24 ที่นั่ง)ปรับอากาศชั้น 1, 2 (02)936-2852-66
ทันจิตต์ทัวร์ ปรับอากาศชั้น 1 (02)936-3210
นครชัยแอร์ ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง) (02)936-3900, 936-3355
นิววิริยะยานยนต์ทัวร์์ ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง) ปรับอากาศชั้น 1 (02)936-2207
สมบัติทัวร์ ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง) (02)936-2495-8
สหชาญทัวร์์ ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง) (02)936-2762
สยามเฟิสท์ทัวร์ ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง)ปรับอากาศชั้น 1 (02)954-3601-7

ตารางโทรศัพท์ติดต่อรถโดยสารที่สถานีขนส่งอาเขต เชียงใหม่

บริษัท ประเภทรถ โทรศัพท์ (02)
บริษัทขนส่ง จำกัด ปรับอากาศ VIP (24 ที่นั่ง)ปรับอากาศชั้น 1, 2 (053)24-1449
ทันจิตต์ทัวร์ ปรับอากาศชั้น 1 (053)24-569
นครชัยแอร์ ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง) (053)26-2799
นิววิริยะยานยนต์ทัวร์์ ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง) ปรับอากาศชั้น 1 (053)24-7007
สมบัติทัวร์์ ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง) (053)24-6531, (053)24-7232
สหชาญทัวร์์ ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง) (053)24-6881
สยามเฟิสท์ทัวร์ ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง)ปรับอากาศชั้น 1 (053)24-7233

แหล่งที่มา :