อบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

23 พ.ค. 2565      50 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวนิสา เผดียงพันธ์พงศ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นผู้กล่าวเปิดอบรม เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพธุรกิจการให้บริการที่พักให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และมีหัวข้อในการอบรม ดังนี้
     1) การจัดการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ด้านที่พักนักเดินทางแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
     2) การเชื่อมโยงที่พักนักเดินทาง เข้าสู้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน
     3) ปรับที่พักเดิมและเพิ่มมูลค่าสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าประทับใจ
     4) เกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง ซึ่งเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง ประกอบด้วย ความสะอาด ความสะดวก ความปลอดภัย ความเป็นธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม
 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่