ฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3

20 พ.ค. 2565      48 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565 นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวภาวิไล ชลามาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีการให้ความรู้ แนวทาง แก่วิทยากรที่จะทำหน้าที่อบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ตามหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา โดยจะดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬา อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายชุมชน