ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ประเภทโรงแรม สถานที่พัก และบริษัทนำเที่ยว ที่ได้รับมาตรฐาน SHA/SHA PLUS/SHA Extra Plus

22 พ.ค. 2565      46 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น. นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาววิริยา วชิรานุวัฒน์ นางสาวสิรินทิพย์ วรรณะ และนายก่อพงษ์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกตรวจและอำนวยความสะดวกช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่ถนนคนเดินท่าแพ ณ บริเวณจุดบริการเสียงตามสาย สี่แยกกลางเวียง โดยได้มีการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้แก่ ร้านค้าต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร จำกัดจุดเข้าออก พร้อมตั้งจุดแอลกอฮอล์เจลบริเวณทางเข้าออก และให้นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัย หรือ face shield พร้อมทั้งสแกน QR code ไทยชนะก่อนเข้าไปในบริเวณถนนคนเดิน สถานการณ์ทั่วไปปกติ นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือตามมาตรการ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปในบริเวณถนนคนเดินส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบ้าง ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปและอเมริกัน โดยเจ้าหน้าที่ TAC เชียงใหม่ ได้แนะนำนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และได้ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 20 ราย ซึ่งนักท่องเที่ยวได้สอบถามข้อมูล จุดบริการร้านอาหารไทย และการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ในเชียงใหม่