เข้าร่วมกำกับดูแลการสวมใส่หน้ากากอนามัยของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

22 พ.ค. 2565      31 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 - 20.00 น. นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางสาววิริยา วชิรานุวัฒน์ นางสาวสิรินทิพย์ วรรณะ และนายก่อพงษ์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมกำกับดูแลการสวมใส่หน้ากากอนามัยของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อสั่งการคณะกรรมการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดประชุม ครั้งที่ 19/2565 โดยเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์การสวมใส่หน้ากากและแจกหน้ากากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 30 ราย สถานที่ดำเนินการ: ณ ถนนคนเดินท่าแพ บริเวณจุดบริการเสียงตามสาย สี่แยกกลางเวียง หน่วยงานดำเนินการ: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่