พนักงานราชการเฉพาะกิจ

28 ก.ย. 2564      514 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางสาวพิราวัลย์  สุจริตจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายตะวัน  จันทรพิงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนิสา เผดียงพันธ์พงศ์
นักพัฒนาการท่องเที่ยว  

นายกิตติพัทธ์ ปัญญ์อภิลักษณ์
นักพัฒนาการกีฬา

นางสาวพรทิพย์ แสงขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเกศรินทร์ จิตตะ 
นักวิชาการพัสดุ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ