ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Z๐om Meeting

30 เม.ย. 2564      32 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Z๐om Meeting โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ สาระสำคัญในที่ประชุมคือการปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งมีจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครฯ ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ต้องคำนึงและปฎิบัติตามประกาศ อย่างเคร่งครัด ในสถานการณ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อ(สะสม) 3,516 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อรักษาหาย 1,534 ราย ผู้ติดเชื้อใน รพ. 1,980 ราย และผู้เสียชีวิต 2 ราย ผลการดำเนินการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในผู้ประวัติเสี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ ในระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 43,590 ราย โดยประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่เชียงใหม่ต้องลง “CM-CHANA” ทุกคน พื้นที่สีแดงต้อง “คุมไว้สังเกต” 14 วัน ถ้าจะออกจากที่พักต้องแจ้งเหตุผลหลักฐานให้เจ้าหน้าที่อนุญาต ส่วนจังหวัดอื่น “สังเกตตัวเองใกล้ชิด” ให้ “อสม” เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานฯ ช่วยควบคุม ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับให้หน่วยงานดำเนินการจัด WFH และเน้นย้ำทุกภาคส่วนให้เพิ่มการกำชับมาตรการโควิค และติดตามข่าวสารทางเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดและสื่อในการเผยแพร่ประกาศ ตามประกาศนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเวันที่  30 เมษายน  2564 เวลา 09.00 น.  นางปริษา   ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Z๐om Meeting โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุม  เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ สาระสำคัญในที่ประชุมคือการปฏิบัติตามประกาศของศปก.ศบค.ซึ่งมีจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครฯ  ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี  ปทุมธานี และสมุทรปราการ ต้องคำนึงและปฎิบัติตามประกาศ อย่างเคร่งครัด สรุปมาตราการ (ศบค.)ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด พื้นที่สามารถทำอะไรได้บ้าง แบ่งประเภทกิจกรรม ดังนี้
1 กิจกรรมรวมกลุ่ม ห้ามรวมกลุ่มเกิน 20 คน งดจัดเลี้ยงสังสรรค์ 
2 ร้านอาหาร งดรับประทานอาหารในร้าน สั่งกลับบ้านได้ ไม่เกิน 21.00 น.(งดจำหน่ายและดื่มสุรา) ห้ามรวมกลุ่ม
3 ร้านอาหารสถานบันเทิง ผับ บาร์ ปิดให้บริการ
4 ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดไม่เกิน 21.00 น. จำกัดจำนวนคน งดกิจกรรม งดเครื่องเล่นสวนสนุก
5 ร้านสะดวกซื้อตลาดโต้รุ่ง เปิดบริการได้ 04.00 - 23.00 น.
6  สถานศึกษาทุกระดับ งดการเรียนการสอนในห้องเรียน
7 สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส ปิดบริการ.   กลางแจ้งเปิดได้ถึง 21.00 น.กีฬาแข่งได้ไม่มีผู้ชม
(โดยจังหวัดจะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ พิจารณารายละเอียดเพื่อออกเป็นประกาศอีกครั้งหนึ่ง )
ในสถานการณ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อ(สะสม) 3,516 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อรักษาหาย 1,534 ราย ผู้ติดเชื้อใน รพ. 1,980ราย และผู้เสียชีวิต 2 ราย ผลการดำเนินการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในผู้ประวัติเสี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ ในระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 43,590 ราย โดยประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่เชียงใหม่ต้องลง “CM-CHANA” ทุกคน  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย ชะลอหรืองดการเดินทางออกนอกจังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น 2.Work from Home ทำงานนอกที่ตั้งอย่างน้อย 14 วัน และติดตามข่าวสารทางเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดและสื่อในการเผยแพร่ประกาศ ตามประกาศนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด ณ ห้องสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่