เอื้อวิทยา family run&walk

20 ก.พ. 2564      18 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายน่านนรินทร์ ปิ่นชุม เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอไชยปราการ ร่วมจัดร่วมกิจกรรม "เอื้อวิทยา family run&walk" โดยใช้เส้นทางภายในเขตอำเภอไชยปราการ จำนวน 4.5 กิโลเมตร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน - ผู้ปกครองโรงเรียนเอื้อวิทยา ชมรมวิ่ง ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,200 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอุทัย สอนจีน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (รักษาการนายอำเภอไชยปราการ) เป็นประธาน