ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

19 ก.พ. 2564      31 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(TCEB) และกองทุน We Love Chaingmai โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เพื่อจัดทำแผนกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ งานมหกรรมพืชสวนโลกเชียงใหม่ กิกรรมเชียงใหม่ 12 เดือนเมืองเทศกาล เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และเร่งการฟื้นตัวเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอำนวยการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่