ประชุมและลงพื้นที่การตรวจสอบร้องเรียนผู้ใหญ่บ้าน

13 ม.ค. 2564      25 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 13 มกราคม เวลา 08.30 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่การตรวจสอบร้องเรียนผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ แจ้งว่า ได้รับหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้าน (พ่อหลวงอธิคม) บ้านห้วยกุ๊บกั๊บโดยมีเนื้อหาว่า ใช้กิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมและลงภาพโฆษณาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ส่งผลเสียภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ผลการตรวจปรากฏพบว่าสภาพที่พักตรงตามความจริง เจ้าหน้าที่พบนายอธิคม อาหม่า ทราบว่ากรณีร้องเรียนการใช้กิริยามารยาทไม่เหมาะสมและได้มีการกระทบกระทั้งลูกค้าด้านคุณภาพของที่พักจริง แต่ตนยืนยันว่าไม่ได้ด่าทอลูกค้า จึงทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ว่ากล่าวตักเตือนและให้คำแนะนำชุมชนบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ ในการให้บริการการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมีหน่วยงานร่วมลงพื้นที่ ได้แก่ กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2 / ปลัดอำเภอแม่แตง / สถานีตำรวจภูธรแม่แตง / นายกสมาคมท่องเที่ยวแม่แตง / ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกึ๊ดช้าง / กำนัน ตำบลกึ๊ดช้าง / สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่