สวัสดีปีใหม่

11 ม.ค. 2564      25 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะทำงานกองทุน We Love Chaing Mai เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอพรปีใหม่ 2564 และรับนโยบายเร่งด่วนจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ในเรื่องมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามประกาศนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่