ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2564

7 ม.ค. 2564      44 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13:30 น. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน