ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำวันช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

5 ม.ค. 2564      48 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาววิริยา วชิรานุวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำวันช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ในที่ประชุมมีการสรุปรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนน ในวันที่ 4 มกราคม 2564 เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง บาดเจ็บ 4 ราย (ชาย 2 ราย หญิง 2 ราย สัญชาติไทยและพม่า) ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่