ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่

27 พ.ย. 2563      70 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอเสนองบในบัญชีโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 โครงการ ดังต่อไปนี้ 1.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น งบประมาณ 228,921,000 บาท 2.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น งบประมาณ 25,455,000 บาท 3. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น งบประมาณ 5,709,000 บาท ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่