เป็นวิทยากรเพื่อดำเนินการบรรยายในหัวข้อ การให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

18 พ.ย. 2563      120 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายจักรพงษ์สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ เป็นวิทยากรเพื่อดำเนินการบรรยายในหัวข้อ การให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนต่างๆในอำเภอแม่ริม ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่ริม