รถเช่าปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

16 พ.ย. 2563      134 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางปริษาปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการรถเช่าปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวปลอดภัย และเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวและเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบนำร่องในการเช่ารถอย่างปลอดภัย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ กงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักรประจำจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่