ตรวจประเมินโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

16 พ.ย. 2563      119 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. นางปริษาปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายจักรพงษ์สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายวิชญพงศ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่สถิติ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีหน่วยงานร่วมตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย กรมการท่องเที่ยว /สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่/อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้/อาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา/สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่/ ณ วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านม่วงคำและกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านหัวทุ่ง