พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

14 พ.ย. 2563      99 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:00 น. นางปริษาปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางปวีณวรรณ นิลกำแหง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และ นายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหี๊ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่