จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

13 ต.ค. 2563      17 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 500 คน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร ประชาชนจิตอาสา และข้าราชการทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันกำจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุม 2 ฝั่งคลองแม่ข่า จัดการเศษขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดริมฝั่งคลอง โดยมีรถแม็คโฮทำการปรับหน้าดิน ขุดลอกคลองแม่ข่า และปรับแต่งภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองให้สวยงาม ณ บริเวณลานหลังวัดเทพนิมิต ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่