สัมมนาชี้แจงผลการติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และนำเสนอ ผลสำรวจ ( Success case )

12 ต.ค. 2563      12 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงผลการติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และนำเสนอ ผลสำรวจ (Success case) ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ ปี 2561-2563 โดยมีนายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุม L Room ชั้น G โรงแรมดุสิตดีทู จังหวัดเชียงใหม่