ประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ "เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563

8 ต.ค. 2563      20 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางปริษาปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายจักรพงษ์สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ นายวิชญพงศ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่สถิติ เข้าร่วมการ"ประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ "เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 โดยใช้วีซ่า STV (Special tourism Visa) ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมเสวนาฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. กลุ่มโรงแรมที่พัก (ที่มีใบอนุญาต) สนใจจะปรับเป็น ASQ (Alternative State Quarantine) สถานที่พักกักตัวทางเลือก 14 วัน ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2. กลุ่มบริษัทนำเที่ยว Inboundที่มีความพร้อมและสนใจ 3. กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สถานประกอบการ ณ โรงแรมดวงตะวัน