ประชุมสัมมนาเรื่อง “การศึกษาบทเรียนการพัฒนาเมืองไมซ์ในต่างประเทศ”

14 ก.ย. 2563      15 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวภาวิไล ชลามาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง “การศึกษาบทเรียนการพัฒนาเมืองไมซ์ในต่างประเทศ” กรณีศึกษารัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) มีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดในการประชุม โดยเป็นการสัมมนาภาษาอังกฤษ เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาเมืองไมซ์จากผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองไมซ์ของรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่