ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 3/2563

14 ก.ย. 2563      14 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. นางปริษาปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะหฺ์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 3/2563 ทั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวรับผิดชอบ คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3) โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจำนวนผู้เข้าร่วม 40 คน ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท