เอกสารมาตรการป้องกัน COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่

การปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   16 ก.ย. 2563 12 ครั้ง
ข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรีออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   3 ส.ค. 2563 42 ครั้ง
ประกาศนายกรัฐานตรี ขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน   3 ส.ค. 2563 31 ครั้ง
แนวทางการจัดและแสดงคอนเสิร์ต   31 ก.ค. 2563 37 ครั้ง
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   17 ก.ค. 2563 73 ครั้ง
การประขาสัมพันธ์แนวทางการดําเนินการกรณีลูกเรือเครื่องบินทหารซาวอียิปต์เดินทางเข้ามาใน ราซอาณาจักรไทย   16 ก.ค. 2563 28 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่   14 ก.ค. 2563 57 ครั้ง
ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ออกตามความในมาตรา9 แห่ง พรก บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.....   2 ก.ค. 2563 58 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ฯ   24 มิ.ย. 2563 75 ครั้ง