ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ยกเลิกประกวดราคาจ้าง จำนวน 8 รายการ   14 พ.ค. 2563 99 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   23 ธ.ค. 2562 126 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมที่ 1.4 กิจกรรมเทศกาลดนตรีในสวน Gaden Music Festival ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอ.....   18 มิ.ย. 2562 267 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมจัดงาน Northem Long Stay Fair ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กททรอนิกส.....   17 มิ.ย. 2562 425 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมที่ 6 กิจกรรม Lanna Travel Mart ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   13 พ.ค. 2562 366 ครั้ง
ประกวดราคาจ้าง Lanna Expo Caravan   3 พ.ค. 2562 507 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมร่วมงานไทยเที่ยวไทย   2 พ.ค. 2562 384 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมส่งเสริมอาหารเพื่อการท่องเที่วเชิงวัฒนธรรม Lanna Cuisine For Cul.....   8 ก.พ. 2562 311 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ   10 ม.ค. 2562 324 ครั้ง