ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b.....   18 เม.ย. 2565 51 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชา.....   28 ม.ค. 2565 109 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชา.....   21 ม.ค. 2565 115 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวงานเทศการ และงานประเพณีท้องถิ่น.....   30 ก.ย. 2564 327 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมยกระดับคุณค่าการท่องเที่ยวประเพณีล้านนา 12 เดือน ด้วยการสร้างเรื่องราว (Story T.....   14 ก.ย. 2564 220 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอ.....   9 มี.ค 2564 496 ครั้ง