ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Halal ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Halal ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกาศเชิญชวน

     e-bidding

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่