Facebook share Twitter share Print

การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ดำเนินการ
สนามกีฬาภายในจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
01/09/2563 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
20/09/2563 : ไม่ระบุเวลา