ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

18 ก.ย. 2563 - 27 ก.ย. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
1 ก.ย. 2563 - 20 ก.ย. 2563
หมวดกีฬา
 สนามกีฬาภายในจังหวัดเชียงใหม่
27 ส.ค. 2563 - 30 ส.ค. 2563
หมวดกีฬา
 สนามกีฬาภายในจังหวัดเชียงใหม่
17 ส.ค. 2563 - 21 ส.ค. 2563
หมวดกีฬา
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
14 ส.ค. 2563 - 17 ส.ค. 2563
หมวดกีฬา
 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
12 ส.ค. 2563 - 16 ส.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
10 ส.ค. 2563 - 19 ส.ค. 2563
หมวดกีฬา
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
8 ส.ค. 2563
หมวดกีฬา
 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
3 ส.ค. 2563 - 7 ส.ค. 2563
หมวดกีฬา
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
20 ก.ค. 2563 - 22 ก.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
17 ก.ค. 2563 - 19 ก.ค. 2563
หมวดกีฬา
 ลานกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่